Facebook ikonka prawy margines

Rozmowy o regionie

Rozmowy o regionie

 

 

Rozmowy o regionie – to cykl mający na celu promocję lokalnych produktów, folkloru i szeroko pojętej kultury regionu z całym dorobkiem materialnym i intelektualnym. W jego ramach zapraszani są goście związani z Jasłem i regionem, mieszkający w Jaśle lub poza nim, którzy jednak własne korzenie wiążą z tym miejscem. W ramach cyklu organizowane są wykłady, sesje naukowe, spotkania autorskie. Do współpracy zapraszamy historyków, etnografów, poetów i pisarzy.

Informacji o cyklu udziela Czytelnia Główna
tel. 13 446 26 02, wew. 34

 

 

 

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2019