Facebook ikonka prawy margines

Projekty

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zajmuje się zdobywaniem środków grantowych i realizacją projektów od 2002 r. Wspólnie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zrealizowaliśmy do końca 2012 r. ponad 40 projektów, głównie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Biblioteki Narodowej oraz Komisji Europejskiej i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Cele i mocne strony naszych projektów to:

  • aktywizacja mieszkańców Jasła i regionu do działania dla siebie i społeczności lokalnej – realizowane w Bibliotece projekty umożliwiają udział w ciekawych przedsięwzięciach artystycznych i społecznych, ułatwiają spotkania pokoleń, wymianę doświadczeń;
  • umożliwienie mieszkańcom Jasła i regionu aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju oraz spotkania z twórcami najnowszej literatury polskiej;
  • nowatorskie formy promocji literatury i czytelnictwa– odbywają się projekcje adaptacji filmowych, koncerty piosenki poetyckiej, prezentacje multimedialne, dyskusje poświęcone literaturze, wystawy, organizowane są warsztaty twórczego pisania wierszy i piosenek, warsztaty plastyczne a także warsztaty dla bibliotekarzy;
  • odkrywanie „małej ojczyzny” – zgodnie z zasadą myślenia globalnego - działania lokalnego, podejmowane inicjatywy poruszają tematykę regionalną, upowszechniają wiedzę o regionie i pomagają docenić jego uroki i zalety;
  • dobra zabawa, pozytywne emocje, nowe doświadczenia

W 2021 r. realizaujemy projekty:

W 2020 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2019 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2018 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2017 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2016 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2015 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2014 r. zrealizowaliśmy projekty:

W 2013 r. zrealizowaliśmy projekty:

Katalog online
Info

Newsletter
By otrzymywać informacje o spotkaniach, imprezach i nowościach w Bibliotece, zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera:
Zapisz
Wypisz