Facebook ikonka prawy margines

Zakup nowości wydawniczych

,
Zakup nowości wydawniczych

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek polskich. W 2014 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 26 000 zł. Zgodnie z założeniami projektu za kwotę 8667 zostaną zakupione książki dla dzieci i młodzieży. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na zakup książek naukowych, popularnonaukowych i literatury beletrystycznej dla dorosłych. Po zarejestrowaniu książki zostaną przekazane do wszystkich działów i filii Biblioteki.
Projekt został zrealizowany w całości. Za otrzymane dofinansowanie zakupiono 1432 woluminy, w tym 721 egzemplarzy książek dla dzieci za kwotę 9402,97 zł.