Facebook ikonka prawy margines

Zbiory

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Gromadzi  i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników:

  • literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży w postaci książek drukowanych, mówionych i elektronicznych
  • literaturę naukową i popularnonaukową
  • literaturę w językach obcych
  • bogaty wybór czasopism
  • Dokumenty Życia Społecznego dotyczące miasta Jasła i powiatu jasielskiego odzwierciedlające życie gospodarcze, społeczne, kulturalne, polityczne
  • nagrania muzyczne na płytach winylowych i kasetach magnetofonowych
  • filmy na kasetach video i płytach DVD

Księgozbiór liczy ponad 140 tys. woluminów i jest stale uaktualniany. Chętnie przyjmujemy dary książkowe w dobrym stanie edytorskim wydane po 2000 r., jak również Dokumenty Życia Społecznego z terenu powiatu jasielskiego: afisze, plakaty, ulotki, zaproszenia, fotografie.

Wszystkie zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle są udostępnione w katalogu online.
 

 

Katalog online
Info

Newsletter
By otrzymywać informacje o spotkaniach, imprezach i nowościach w Bibliotece, zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera:
Zapisz
Wypisz