Facebook ikonka prawy margines

Generacje-Kreacje. Współpraca międzypokoleniowa

10 czerwca - 31 grudnia 2013
Generacje-Kreacje. Współpraca międzypokoleniowa

Dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacji Orange w czerwcu 2013 r. rozpoczął się projekt „Generacje-Kreacje. Współpraca międzypokoleniowa” Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, którego celem jest integracja oraz aktywizacja społeczna i kulturalna dzieci z Domów Dziecka i seniorów z Uniwersytetów III Wieku. Projekt jest realizowany w 6 miastach: Toruniu, Jaśle, Łodzi, Przemyślu, Zamościu i Poznaniu.

Partnerem jasielskiej edycji projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, a uczestnikami seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wychowankowie Domu Dziecka w Wolicy.

Realizacja projektu „Generacje-Kreacje” ma na celu zapobieganie marginalizacji dwóch zróżnicowanych wiekowo grup społecznych, których uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym jest bardzo ograniczone lub nie istnieje. Wspólne wyjścia do teatru, na koncerty i na wystawy, a także udział we wspólnych warsztatach plastycznych, muzycznych czy teatralnych mają na celu nie tylko przekaz kulturowy. Mamy nadzieję, że między uczestnikami zrodzą się więzi i zawiążą przyjaźnie. Dobre relacje pomiędzy dziećmi a seniorami to najlepszy kapitał społeczny, zwłaszcza w przypadku dzieci pozbawionych na co dzień rodzicielskiej troski i wsparcia, mówi Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, pomysłodawczyni projektu „Generacje-Kreacje”.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”  już od 15 lat zajmuje się wspieraniem zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne i promocyjne. Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom aktywnie angażuje tysiące wolontariuszy w Polsce, jak i za granicą,  do propagowania czytelnictwa w swoich środowiskach.

Obecnie Fundacja realizuje kilka inicjatyw o zasięgu krajowym („Pierwsza Książka Mojego Dziecka”, „Generacje-Kreacje” i inne) oraz międzynarodowe („Cała Polonia czyta dzieciom”, „All of Europe reads to kids”). Więcej informacji na temat projektów Fundacji „ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom” można znaleźć na stronach internetowych Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl, www.cpcd.pl, www.takwartozyc.pl, www.allofpolandreadstokids.org oraz na stronie Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania: www.iumw.pl.

Projekt „Generacje-Kreacje. Współpraca międzypokoleniowa”, realizowany jest przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.

 

Blog projektu: Generacja-Kreacje-Jasło

Zobacz też: