Facebook ikonka prawy margines

Dla bibliotekarzy: Wizyta studyjna i integracja bibliotekarzy

wtorek, 27 czerwca 2023
Dla bibliotekarzy: Wizyta studyjna i integracja bibliotekarzy

27 czerwca 2023 r. pracownicy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego wybrali się z wizytą studyjną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, a także uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym – z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza, trochę przesuniętego w czasie.

Biblioteka w Szebniach w maju 2023 r. zmieniła swoją siedzibę, dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 – „Infrastruktura Bibliotek  2021– 2025”, realizując zadanie: „Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach”.

Jest to już druga inwestycja gminna, gdyż przed 3 laty zrealizowano, też z „Infrastruktury Bibliotek”, zadanie: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy”

Podczas wizyty studyjnej Stanisława Ablewicz, dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach, omówiła projekt adaptacji zabytkowej plebanii na siedzibę biblioteki. Bibliotekarze z zainteresowaniem zwiedzili nowe przestrzenie – nie kryjąc swego podziwu. Punktem kulminacyjnym była wymiana doświadczeń na temat programu „Infrastruktura Bibliotek” i funkcjonowania innych placówek bibliotecznych powiatu jasielskiego.

Rozmowy bibliotekarzy trwały jeszcze długo podczas spotkana integracyjnego – przy smacznym obiedzie.

Spotkanie dofinansowano ze środków Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Jaśle.