Facebook ikonka prawy margines

Przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej w jasielskiej bibliotece

środa, 29 maja 2024
Przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej w jasielskiej bibliotece

Na przestrzeni kilku tygodni kwietnia i maja 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jako jedna z 12 bibliotek w Polsce brała udział w projekcie „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”.

Celem projektu było wsparcie mieszkanek i mieszkańców miejscowości do 50 tys. w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy o europejskich sprawach publicznych oraz rozwój bibliotek jako miejsc promujących wiarygodne źródła informacji, otwartość, dialog i rzetelną dyskusję o Unii Europejskiej.

W ramach projektu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyła się lekcja biblioteczna dla młodzieży oraz trzy spotkania o tematyce europejskiej prowadzone przez ekspertów sieci Team Europe Direct, natomiast w Czytelni Głównej powstał „Kącik europejski”, w którym użytkownicy mogą znaleźć książki, publikacje i materiały edukacyjne dotyczące Unii Europejskiej.

27 kwietnia podczas spotkania „Osobiste szanse rozwojowe, dzięki Unii Europejskiej” dr Monika Szynol, adiunkt z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego opowiedziała uczestnikom jak oferta Unii Europejskiej wzmacnia nasz osobisty potencjał do rozwoju oraz zaprezentowała unijne inicjatywy i programy, dzięki którym możemy wzmocnić swoje kompetencje. Podczas spotkania porozmawialiśmy m.in. o kursach internetowych, ofertach pracy za granicą, szkoleniach i stażach zawodowych, wolontariacie europejskim, wymianie i szkoleniach dla studentów i pracowników, a także podróżach po Europie dzięki programowi DiscoverEU.

13 maja na spotkaniu „Instytucje unijne i zaangażowanie obywatelskie. Wybory do Parlamentu Europejskiego" dr Grzegorz Gil, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie, przedstawił najważniejsze instytucje unijne, opowiedział o ich kompetencjach, roli i sposobie funkcjonowania. Uczestnicy dowiedzieli się również czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, dzięki której to właśnie obywatele mogą mieć wpływ na stanowienie prawa w Unii. Ekspert przypomniał, że biorąc udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wybierając kandydatów prezentujących podobne do naszych poglądy, także mamy wpływ na to jak będzie wyglądała polityka europejska.

24 maja uczniowie jednego z jasielskich liceów wzięli udział w lekcji bibliotecznej, w trakcie której poznali łatwo dostępne, przyjazne i wiarygodne źródła aktualnych informacji o sprawach europejskich. Dowiedzieli się o tym, co ważnego aktualnie dzieje się w tematyce europejskiej oraz nauczyli się wyszukiwać przydatne, interesujące informacje na różne tematy.

27 maja odbyło się ostatnie projektowe spotkanie „20 lat Polski w Unii Europejskiej”, podczas którego mieliśmy przyjemność ponownie gościć dra Grzegorza Gila. W roku obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wydarzenie stało się okazją do podsumowania naszej obecności w europejskiej wspólnocie. Ekspert opowiedział o zmianach jakie zaszły dzięki unijnemu wsparciu w naszym kraju i  w życiu społecznym w Polsce, omówił różne wymiary naszego członkostwa w Unii m.in. polityczny, społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny.  

„Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej” to projekt Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce realizowany przez Fundację Civis Polonus.