Facebook ikonka prawy margines

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Od stycznia 2008 r. Biblioteka podjęła współpracę z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, celem współtworzenia Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego obejmującej swoim zasięgiem obszar całego Podkarpacia. W odróżnieniu od „Bibliografii Jasła i powiatu jasielskiego” ta bibliografia nie rejestruje wszystkich materiałów związanych z danym regionem, wybierając tylko te, które w znaczący sposób uzupełniają wiedzę o historii, osobach czy życiu danej miejscowości, tak więc dany artykuł może być zarówno w obu bibliografiach, jak tylko w „Bibliografii Jasła i powiatu jasielskiego”.

Przejdź do „Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego”