Facebook ikonka prawy margines

Dokumenty Życia Społecznego (DŻS)

Katalog DŻS obejmuje opisy gromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej dokumentów życia społecznego. Są to druki dotyczące różnych przejawów życia współczesnego, rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne, a także odzwierciedlające wewnętrzną działalność organizacji, stowarzyszeń i instytucji. Znajdują się wśród nich m.in. afisze, ulotki, plakaty, druki reklamowe, zaproszenia, programy wyborcze, katalogi, fotografie.
Katalog DŻS opracowywany jest w oparciu o oprogramowanie SOWA2/MARC21. Można go przeszukiwać według kilku kryteriów wyszukiwawczych m.in.  tytułu publikacji, autora, hasła przedmiotowego, nazwy instytucji, wydawcy.

DŻS-y udostępniane są w Czytelni Głównej MBP w Jaśle od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki. Zamówienia złożone po godz. 15.00 realizowane będą następnego dnia.

Przejdź do katalogu