Facebook ikonka prawy margines

Kartoteka zagadnieniowa

Kartoteka zagadnieniowa to elektroniczna baza  zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism prenumerowanych w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Jest cennym źródłem informacji dotyczących różnych dziedzin życia, które znajdują się w kręgu zainteresowań Czytelnika. Zakres tematyczny kartoteki jest bardzo różnorodny. Można w niej znaleźć artykuły dotyczące m.in. zdrowia, gospodarki, polityki, ekologii, filmu, książki. Kartoteka  jest systematycznie  poszerzana o nowe opisy artykułów. Pozwala na znaczne skrócenie czasu poszukiwania potrzebnych materiałów.
Kartoteka zagadnieniowa opracowywana jest w oparciu o oprogramowanie SOWA2/MARC21. Można ją przeszukiwać według kilku kryteriów wyszukiwawczych m.in. autora, tytułu publikacji, tytułu czasopisma, hasła przedmiotowego, hasła osobowego.
Istnieje możliwość tworzenia i wydruku zestawień tematycznych wg wybranych przez Czytelnika kryteriów.

Przejdź do kartoteki zagadnieniowej