Facebook ikonka prawy margines

Dział Administracji i Obsługi

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 448 06 65
e-mail: biblioteka@mbp.jaslo.pl

kierownik: Aleksandra Olszewska

Dział organizuje kompleksową obsługę biurową pracowników, archiwizuje dokumenty, prowadzi ewidencję wpłat, zaopatruje w materiały potrzebne do pracy, prowadzi sprawy kadrowe i gospodarcze, inwentaryzacyjne i remontowe.