Facebook ikonka prawy margines

Dział Udostępniania Zbiorów

ul. Kołłataja 1
tel. 13 446 26 02
e-mail: udostepnianie@mbp.jaslo.pl

kierownik: Halina Łopatkiewicz

Dział oferuje bogate i różnorodne zbiory: książki, czasopisma i zbiory specjalne. Jest w pełni skomputeryzowany, oferuje usługi online – zamawianie, rezerwowanie i prolongowanie. Umożliwia również samodzielne sprawdzanie stanu konta czytelniczego przez użytkowników za pomocą Internetu. Prowadzi działalność informacyjną w zakresie doboru literatury oraz korzystania ze zbiorów  i katalogu komputerowego.

W skład działu wchodzą:

• Wypożyczalnia dla Dorosłych
• Filie