Facebook ikonka prawy margines

Dział Informacyjno - Regionalny

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 446 56 07
informacyjny@mbp.jaslo.pl

kierownik: Elżbieta Sławniak

Dział składa się z Czytelni Głównej i Czytelni Regionalnej. Posiada bogaty i różnorodny księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej oraz obszerny zbiór książek, czasopism i dokumentów życia społecznego o tematyce regionalnej. Zajmuje się opracowaniem i aktualizacją czterech baz elektronicznych:

Dział Informacyjno - Regionalny zapewnia osobom uczącym się oraz poszukującym informacji profesjonalną pomoc w dostępie do wiedzy, zarówno w oparciu o materiały własne Biblioteki, jak również poprzez przeszukiwanie zasobów innych bibliotek i rozproszonych zasobów cyfrowych. Opracowuje zestawienia bibliograficzne, materiały informacyjne i reklamowe, organizuje spotkania autorskie, promocje książek, sesje naukowe, prowadzi działalność promocyjną i wystawienniczą, zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych, warsztaty dla młodzieży i dorosłych, aktywizuje społeczeństwo podejmując lokalne inicjatywy.

W skład działu wchodzą: