Facebook ikonka prawy margines

Czytelnia Główna

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 446 56 07
czytelnia@mbp.jaslo.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek 10.15-18.00
Wtorek 10.15-16.00
Środa   8.00-18.00
Sobota 8.00-15.00

 

 • Zbiory:
  • bogaty i różnorodny księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej
  • obszerny zbiór książek, czasopism i dokumentów życia społecznego o tematyce regionalnej
  • 70 tytułów prasy bieżącej w prenumeracie
 • Działalność informacyjna:
  • udostępnia na miejscu wydawnictwa bibliograficzno-informacyjne, wydawnictwa i dokumenty życia społecznego dotyczące Jasła i regionu,
  • udziela informacji indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych): bibliotecznych, bibliograficznych oraz treściowych w oparciu o materiały własne, innych bibliotek oraz zasoby cyfrowe
 • Usługi:
  • zajmuje się realizowaniem zamówień międzybibliotecznych (kontakt:  miedzybiblioteczne@mbp.jaslo.pl )
  • opracowuje zestawienia bibliograficzne dla instytucji i odbiorców indywidualnych
  • posiada 2 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • Prowadzone bazy:
 • Działalność kulturalno-edukacyjna:
  • prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • organizuje spotkania Klubu Powiększania Wyobraźni, Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Twórców Ludowych „Michalina”, Klubu Miłośników Podróży ( kontakt: kluby@mbp.jaslo.pl )