Facebook ikonka prawy margines

Zastępca

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 446 26 02
e-mail: zastepca@mbp.jaslo.pl

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Koczwara

Organizuje i współzarządza pracą Biblioteki. Promuje i angażuje do rozwoju inicjatyw kulturalno-edukacyjnych. Ceni sobie dialog z otoczeniem oparty o wymianę doświadczeń a także dążenie do wspólnych celów.