Facebook ikonka prawy margines

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 446 56 07
e-mail: gromadzenie@mbp.jaslo.pl

kierownik : Dorota Gruszka

Dział gromadzi informacje o nowościach wydawniczych i typuje je do zakupu. Prowadzi centralny zakup książek i zbiorów audiowizualnych dla wszystkich działów Biblioteki. Przyjmuje w darze książki i inne materiały biblioteczne (ulotki, plakaty, afisze) dokumentujące obraz życia społecznego, kulturowego i gospodarczego naszego regionu. Do zadań działu należy:

  • przydzielanie materiałów do działów Biblioteki po dokładnej analizie i  selekcji zgodnej z profilem gromadzenia
  • gromadzenie zbiorów regionalnych, poprzez poszukiwanie dokumentów związanych z regionem jasielskim i Podkarpaciem
  • selekcja zbiorów, eliminująca z księgozbioru książki zniszczone i zdezaktualizowane
  • organizacja i przeprowadzanie inwentaryzacji, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów
  • realizacja programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”