Facebook ikonka prawy margines

Dyrektor

ul. Kołłątaja 1
tel. 13 446 26 02
e-mail: dyrektor@mbp.jaslo.pl

Dyrektor: Dorota Woźnica

Organizuje i zarządza pracą Biblioteki. Wspiera wszelkie kreatywne formy edukacji kulturalnej, szczególnie czytelniczej i informacyjnej. Za niezwykle ważne uważa wpływanie poprzez działania kulturalne na rozwój społeczny środowiska lokalnego.